News

                           UCOM-Ի UCLOUD ԱՄՊԱՅԻՆ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԻ ԳՆԵՐԸ ՆՎԱԶԵԼ ԵՆ 20%-ՈՎ  07/11/2018 Ucom ընկերության կողմից մեկուկես տարի առաջ կորպորատիվ հաճախորդների համար ներկայացրած uCloud ամպային ...

Сollocation

2018-11-06

  Collocation or physical hosting refers to installation of client’s equipment on the technical node of Ucom, i.e. data center. The equipment can consist of one or more servers, routers, hubs, etc. In fact, you rent part of this data center, place your equipment there or rent the equipment from the provider and administer it at a program and physical level. The provider ...

Shared Hosting

2018-11-05

The main type of Shared Hosting is web hosting. It’s a service that allows private persons and organizations to create and place their own websites on servers having access to the Internet. It’s a type of hosting, when many websites are located on the same server. This is the most inexpensive type of hosting fit for implementation of small projects. Supported main ...